اصطلاحات علوم قرآنی
50 بازدید
محل نشر: نامه مفید » تابستان 1376 - شماره 10 (10 صفحه - از 29 تا 38)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بیان مفهوم لغوى و اصطلاحى اعجاز و لزوم معجزه براى هر پیامبرى و بیان اثبات اعجاز قرآن و تحدى و عجز مردم از آوردن مثل آن و بیان مفهوم لغوى فواتح سور و تفسیر آنها بحسب روایات و اقوال دانشمندان و ذکر بعضى خرافات و بیان ممتاز و نیز بیان مفهوم قرائت و ذکر قرّاء دهگانه وعدم تواترقرائات و جواز قرائت به هر یک از آنها و بهترین قرائت از قرائتها از عمده مطالبى است که در این مقاله آمده است.